​PCB sanering

Vi udskifter og afskaffer PCB-holdige materialer

PCB er en af verdens farligste miljøgifte

PCB er en forkortelse for polyklorerede bifenyler, der er en af verdens farligste miljøgifte. Men hvad er PCB, og hvor kan man risikere at støde på det? PCB kan findes i fuger, termoruder og maling i ældre bygninger, fordi man ikke tidligere var bekendt med de sundheds- og miljøskadelige konsekvenser. På daværende tidspunkt var man forblændet af stoffets positive virkninger – eksempelvis evnen til at isolere, blødgøre og brandhæmme.

I dag er bivirkningerne ved indoptagelse af PCB veldokumenterede, og det er ikke længere lovligt at anvende PCB i byggeriet. Inden forbuddet trådte i kraft, blev der dog opført bygninger overalt i landet, som den dag i dag stadig indeholder PCB. Qua det faktum, at PCB kan optages i kroppen ved eksempelvis indånding, gennem huden og gennem mad og drikke, kræver det stor omtanke at udskifte materialer med PCB.

Hos Glas & Rammer er vi certificerede til at udskifte og afskaffe PCB holdige materialer på en både sikker og en miljøvenlig måde.

Få et uforpligtende tilbud på PCB sanering

Udskiftning af fuger med PCB

Det er ikke lige til at se med det blotte øje, om byggematerialer indeholder PCB. Det kræver en professionel screening og efterfølgende sanering. Blandt andet i forbindelse med PCB i elastiske fugematerialer, der i stort omfang blev anvendt i Danmark omkring døre og vinduer i perioden fra 1950 til 1977, hvor det blev forbudt her i landet.

I fuger med PCB fra denne periode er det ikke usædvanligt med en høj koncentration af PCB på mellem 10-30%.

Udskiftning af termoruder med PCB

Det er dog ikke kun i fuger, at PCB er blevet anvendt. Også I ældre termoruder fra perioden ca. 1950 til 1977 er PCB udbredt i forseglingslimen. Hvis termorudernes forsegling indeholder PCB, vil rammen omkring termoruden typisk også være forurenet med PCB. Derfor udskiftes rammer såvel som ruder.

Indhold af PCB i fuger og termoruder varierer

I koncentrationen af PCB ses der ofte store forskelle. Dette kan eksempelvis skyldes forskellige vejrlige påvirkninger og variationer i produktionen. Typisk vil der være mindst PCB der, hvor de vejrlige påvirkninger er størst.

Bortskaffelse af PCB-fuger og PCB-termoruder

Fuger og termoruder med PCB er farligt affald, og derfor er det vigtigt, at både fuger med PCB og termoruder med PCB bortskaffes efter forskrifterne. Det skyldes, at PCB spredes meget let og forurener omkringliggende materialer, hvilket har store miljøpåvirkninger og er sundhedsfarligt. For mennesker, der optager PCB i kroppen, kan det have en række skadelige bivirkninger. I værste fald kan stoffet forårsage kræft og virke hormonforstyrrende, hvilket kan resultere i manglende forplantningsevne.

Miljørigtig PCB-sanering

Hos Glas & Rammer har vi stor erfaring med PCB sanering, og vi er altid opdaterede med de nyeste teknikker, der sikrer den mest miljøvenlige sanering. Vores ekspertise og erfaring inden for området gør, at vi har den nødvendige knowhow, og vi ved, hvor vigtigt det er at slippe af med den farlige gift, uden det påvirker hverken mennesker eller miljøet.

Derfor er sikkerheden helt i top, og vi har en nøje tilrettelagt procedure for, hvordan vi udskifter dine materialer med PCB – lige fra prøvetagning og test til korrekt håndtering af PCB-affaldet.

PCB certificeret glarmester

Hos Glas & Rammer har vi de nødvendige certifikater, maskiner og sikkerhedsudstyr til at behandle og udskifte PCB-holdige fuger og vinduer. Det betyder, at vi på forsvarlig vis kan udskifte dine termoruder og fuger, der indeholder PCB