Fuger

Vi tilbyder alle former for fugearbejde

Vores fugefolk er blandt de dygtigste

​I moderne byggeri indgår fuger i stort omfang, og deres funktion er ofte af vital betydning for hele byggeriet. Glas & Rammer udfører alle former for fugearbejde, lige fra fugning omkring vinduer og døre til fugning i vådrum, hvor vandbelastningen er stor. Desuden er reparation og udskiftning af gamle fuger et væsentligt arbejdsområde for os.

Få et uforpligtende tilbud på fugning nu

Vådrumsfuger

Alle vådrumsfuger fuges med antimugbehandlet fugemasse, så der opnås et pænt og holdbart resultat.​ Herunder kan du se de forskellige vådrumsfuger:

 • Ved fliser/klinker
 • Omkring toiletter
 • Ved badekar
 • Omkring spejle
 • Hjørnerne i brusenicher
 • Langs køkkenborde
 • Omkring kogeplader
 • Omkring køkkenvaske
 • Omkring stænkplader m.v

Delitationsfuger

En delitationsfuge er en gennemgående adskillelse i muren, der sikrer, at væggene på hver side af fugen kan bevæge sig, uden at store kræfter og bevægelser videreføres i den hosliggende væg. På den måde hindres en opsummeret bevægelse. Delitationsfugen udføres normalt med bagstop og udvendig gummifuge. Glas & Rammer fuger alle former for samlinger i nybyggeri eller udskifter under renoveringsopgaver.​

Brandfuger​

Brandfuger afvendes til fuger, hvor der kan være risiko for spredning af røg, brand, vand eller giftige dampe. I disse tilfælde bruges en brandhæmmende siliconefugemasse:

 • til fugning omkring vinduer og til facadefuger
 • til delitationsfuger i betonelementer og murværk og
 • til glasforsegling​

Denne fugemasse bruges, da den er holdbar, blød og elastisk, lugtsvag og har en god vedhæftning på mange forskellige typer overflader.

Gulvfuger​

Vi udfører bl.a. fugning omkring spa-bade og springvand og 2 komponentfuger på hårdt belastede steder som svømmehaller og industrikøkkener.​ Fuger bruges mange steder, hvor der stilles særlige krav til materiale og udførelse.

Gulvfuger​

Vi fuger alle former for gulvfuger bl.a. med specialfugemasse til marmorfliser, skibsplanker, betondæk m.v.

Silofuger​

Vi har stor erfaring for fugning af ensilagesiloer med godkendte fugematerialer, der er bestandige overfor plantesyrer.

​PCB sanering

PCB er en forkortelse for polyklorerede bifenyler, der er en af verdens farligste miljøgifte. Men hvad er PCB, og hvor kan man risikere at støde på det? PCB kan findes i fuger, termoruder og maling i ældre bygninger, fordi man ikke tidligere var bekendt med de sundheds- og miljøskadelige konsekvenser. På daværende tidspunkt var man forblændet af stoffets positive virkninger – eksempelvis evnen til at isolere, blødgøre og brandhæmme. I dag er bivirkningerne ved indoptagelse af PCB veldokumenterede, og det er ikke længere lovligt at anvende PCB i byggeriet. Inden forbuddet trådte i kraft, blev der dog opført bygninger overalt i landet, som den dag i dag stadig indeholder PCB. Qua det faktum, at PCB kan optages i kroppen ved eksempelvis indånding, gennem huden og gennem mad og drikke, kræver det stor omtanke at udskifte materialer med PCB. Hos Glas & Rammer er vi certificerede til at udskifte og afskaffe PCB holdige materialer på en både sikker og en miljøvenlig måde.